Logo Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

Łódzkie Stowarzyszenie
Zarządców Nieruchomości

Fot. CC-BY Fred Romero

ŁSZN jest organizacją zawodową zarządców nieruchomości, działająca od 1997 r., której celem jest dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, jego rozwoju oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

ŁSZN jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Statut

Pobierz statut ŁSZN w formacie PDF

Aktualności

Informacje