Logo Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

Łódzkie Stowarzyszenie
Zarządców Nieruchomości

Fot. CC-BY Fred Romero

Kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania nieruchomościami

Licencja zarządcy nieruchomości

Kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania nieruchomościami pn. „LICENCJONOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH” skierowany do osób zainteresowanych zawodem zarządcy nieruchomościami oraz osób zajmujących się obsługą nieruchomości:

 • publicznych i instytucjonalnych
 • administracji zasobów komunalnych
 • budownictwa społecznego
 • wspólnot mieszkaniowych
 • spółdzielni mieszkaniowych

Licencja zarządcy nieruchomości

Program kursu

obejmuje 58 godzin edukacyjnych zawierających następującą tematykę:

 1. Z zakresu prawa:
  prawo cywilne, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, postępowanie administracyjne, źródła informacji o nieruchomościach, gospodarka nieruchomościami, gospodarka mieszkaniowa, ustawa o własności lokali i prawo spółdzielcze, rodzaje tytułów prawnych do nieruchomości: właściciel, współwłaściciel, dzierżawca, lokator, najemca.
 2. Z zakresu ekonomii:
  planowanie i kalkulacja kosztów eksploatacji, kalkulacja opłat, rozliczenie mediów.
 3. Wiedza techniczna:
  podstawy budownictwa, proces inwestycyjny w budownictwie, eksploatacja nieruchomości, bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, przeglądy techniczne, kontrole okresowe i remonty.
 4. Administrowanie nieruchomościami:
  umowa o administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, podatki i opłaty związane z nieruchomościami, administrowanie różnymi typami nieruchomości: grunt, budynek, lokal wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zasób komunalny i TBS.
 5. Wizje lokalne nieruchomości.

Pobierz szczegółowy program kursu →

Rozpoczęcie kursu

Orientacyjnie 25 października 2019 roku (piątek) w godzinach 16:00–19:00 (zajęcia będą odbywać się w piątki (po południu), w soboty i nie każdą niedzielę miesiąca.

Zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 10:00–16:00 oraz niektóre piątki od godziny 16:00.

Prowadzący kurs

Wykładowcy akademiccy oraz specjaliści posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w zarządzaniu rynkiem nieruchomości.

Koszt uczestnictwa

Jedna osoba – 900 zł oraz 200 zł (koszt egzaminu ustnego i opłaty za wydanie Licencji przez PFSZN w Warszawie).

(warunkiem rozpoczęcia kursu jest uczestnictwo co najmniej 15 osób)

Miejsce zajęć

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi Al. Piłsudskiego nr 159.

Kurs kończy się egzaminem ustnym – wynik pozytywny potwierdza otrzymanie "Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych” , świadczące o kompetencji pełnienia samodzielnej funkcji zarządcy (wzór Licencji w załączniku).

Zgłoszenia

Załączoną kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 września 2019 roku do biura – adres e-mail: biuro@lszn.pl, bądź osobiście w biurze Stowarzyszenia (tel. 516329573).

Zarząd ŁSZN


Pobierz