Logo Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

Łódzkie Stowarzyszenie
Zarządców Nieruchomości

Specjalistyczny kurs na Licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości

Licencja zarządcy nieruchomości

Szanowni Państwo,

Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, zaprasza do udziału w specjalistycznym kursie kwalifikacyjnym w celu uzyskania licencji zawodowej i tytułu „Licencjonowany Zarządca Nieruchomości”. Licencja sygnowana będzie przez CEPI oraz Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Zajęcia kursu realizowane będą stacjonarnie w sesjach weekendowych. Planowane rozpoczęcie: 10 września 2022r. Kurs realizowany jest w oparciu o najnowsze minimum programowe i obejmuje 70 godzin. W ramach zajęć uczestnicy poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, będą brać udział w wizjach lokalnych w terenie, zapoznając się z wybraną nieruchomością. Wykładowcami będą specjaliści i praktycy zawodów nieruchomościowych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne.

  • Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi podstaw prawa cywilnego i budowlanego.
  • Pozyskają informację o odpowiedzialności prawnej zarządcy.
  • Poszerzą wiedzę na temat definicji i rodzajów nieruchomości, prowadzenia dokumentacji obiektowej oraz umiejętności rozliczania mediów,
  • Podczas kursu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące planowania finansowego, w tym przepływów finansowych, kalkulacji opłat za media oraz czynsz, jak również kalkulacji budżetu operacyjno - finansowego.

Kurs dedykowany dla wszystkich zainteresowanych osób, pracujących lub zamierzających pracować w zawodzie zarządcy nieruchomości:

  • Administratorów i zarządców nieruchomości, którzy chcą uzyskać dodatkową wiedzę i podnieść swoje kompetencje,
  • Członków wspólnot mieszkaniowych,
  • Pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych (w tym spółek komunalnych) i budownictwa społecznego,
  • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego z obszaru zarządzania nieruchomościami (Gminy,Powiaty, Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami),
  • Pracowników spółek komunalnych.

Zapraszamy.

Pobierz:

Licencja zarządcy nieruchomości